Nuttige info

nsf gekeurd
 

NSF international

is een geaccrediteerde, neutrale en onafhankelijke certificatie instelling die gevestigd is in Michigan(US), maar wereldwijd erkend is als testreferentiecentrum.

Deze organisatie test en controleert producten om na te gaan of ze voldoen aan de voedselveiligheidsnormen voor de volksgezondheid. Enkel als producten voldoen aan alle wettelijke normen krijgen ze een NSF gekeurd certificaat en mogen ze het NSF logo dragen.

rohs conform

ROHS

komt van het Engelse "Restriction of Hazardous Substances" wat wil zeggen: beperking van gevaarlijke stoffen. Dit is een EU-richtlijn waarvan de volledige Nederlandse titel luidt:" richtlijn 2202/95/EG van het Europees parlement en de raad van 27 januari 2003 betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur.
De bedoeling van de richtlijn is het gebruik van zes stoffen in de elektronische industrie te verminderen. Met name : Kwik, Lood, Cadmium, Chroom V, PBB (polygebromeerde bifenyl), PBDF (polygebromeerde difenylether), deze laatste twee zijn vlamvertragers die in sommige plastics worden gebruikt.

Als een product dit label draagt dan is het vrij van voornoemde stoffen.

rohs conform

 

ISEGA

is een onafhankelijk testinstituut dat reeds meer dan 30 jaar gespecialiseerde analyses uitvoert om na te gaan of bepaalde producten geschikt zijn voor voedselcontact en dit vanaf het productieproces tot en met het eindproduct.

Ze testen voornamelijk: papier, pulp , plastiek, polymeren, verpakkingen, kleurstoffen, lakken , additieven en andere chemicaliën.

Als een product na uitgebreide testen geschikt en veilig is voor voedselcontact dan krijgt het product een isega certificaat.